Arabiska för fästmö

khaTiiba
ﺧَﻄِﻴﺒَﺔ
fästmö – femininum singular

Det arabiska ordet för fästmö uttalas khaTiiba och skrivs ﺧَﻄِﻴﺒَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns fästmö i:

khaTiibaat
ﺧَﻄِﻴﺒَﺎﺕ
fästmö – femininum plural
Kategori: relationer
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fästmö består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, Ta som skrivs och uttalas T och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fästmö

Alla bokstäver i fästmö

ﺧَﻄِﻴﺒَﺔ
ﺧـ
ـﻄـ
ـﻴـ
ـﺒـ
ـﺔ
 
ﺧـ
ـﻄـ
ـﻴـ
ـﺒـ
ـﺔ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺔ
 
kha
kh
Ta
T
ya
y
beh
b
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för fästmö består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺧَﻄِﻴﺒَﺔ och uttalas khaTiiba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver