Arabiska för blick

Tarf
ﻃَﺮﻑ
blick – maskulinum singular

Det arabiska ordet för blick uttalas Tarf och skrivs ﻃَﺮﻑ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet blick består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, ra som skrivs och uttalas r och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med blick

Alla bokstäver i blick

ﻃَﺮﻑ
ﻃـ
ـﺮ
 
ﻃـ
ـﺮ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﺮ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
Ta
T
ra
r
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för blick består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven fa som skrivs ﻑ och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻃَﺮﻑ och uttalas Tarf.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för blick

fa3l blir Tarf

Vi har sett att det arabiska ordet för blick skrivs ﻃَﺮﻑ och uttalas Tarf. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är T, r och f, blir ordet Tarf.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som blick