Arabiska för förlängd

mamduud
ﻣَﻤﺪُﻭﺩ
förlängd – maskulinum singular

Det arabiska ordet för förlängd uttalas mamduud och skrivs ﻣَﻤﺪُﻭﺩ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förlängd består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, dal som skrivs och uttalas d och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förlängd

Alla bokstäver i förlängd

ﻣَﻤﺪُﻭﺩ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺪ
ـﻮ
ـﺪ
 
mim
m
mim
m
dal
d
waw
w
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för förlängd består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w. Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﻤﺪُﻭﺩ och uttalas mamduud.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver