Arabiska för utsträckning, varaktighet

imtidaad
ﺍِﻣﺘِﺪَﺍﺩ
utsträckning, varaktighet – maskulinum singular

Det arabiska ordet för utsträckning, varaktighet uttalas imtidaad och skrivs ﺍِﻣﺘِﺪَﺍﺩ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet utsträckning, varaktighet

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet utsträckning, varaktighet består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, dal som skrivs och uttalas d och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med utsträckning, varaktighet

Alla bokstäver i utsträckning, varaktighet

ﺍِﻣﺘِﺪَﺍﺩ
ﻣـ
ـﺘـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﺘـ
ـﺪ
 
ـﺎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺪ
ـﺎ
ـﺪ
 
alef
mim
m
ta
t
dal
d
alef
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för utsträckning, varaktighet består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﻣﺘِﺪَﺍﺩ och uttalas imtidaad.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver