Arabiska för utsträckt

mumaddad
ﻣُﻤَﺪَّﺩ
utsträckt – maskulinum singular

Det arabiska ordet för utsträckt uttalas mumaddad och skrivs ﻣُﻤَﺪَّﺩ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet utsträckt består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, dal som skrivs och uttalas d och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med utsträckt

Alla bokstäver i utsträckt

ﻣُﻤَﺪَّﺩ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺪ
ـﺪ
 
mim
m
mim
m
dal
d
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för utsträckt består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻤَﺪَّﺩ och uttalas mumaddad.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver