Arabiska för förlängd

mumtadd
ﻣُﻤﺘَﺪّ
förlängd – maskulinum singular

Det arabiska ordet för förlängd uttalas mumtadd och skrivs ﻣُﻤﺘَﺪّ.

Ordklass: adjektiv.
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förlängd består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, dal som skrivs och uttalas d och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förlängd

Alla bokstäver i förlängd

ﻣُﻤﺘَﺪّ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﺘـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﺘـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺪ
 
mim
m
mim
m
ta
t
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för förlängd består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d. Ordet skrivs därför ﻣُﻤﺘَﺪّ och uttalas mumtadd.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver