Arabiska för tidvatten

madd
ﻣَﺪّ
tidvatten – maskulinum singular

Det arabiska ordet för tidvatten uttalas madd och skrivs ﻣَﺪّ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tidvatten består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, dal som skrivs och uttalas d och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tidvatten

Alla bokstäver i tidvatten

ﻣَﺪّ
ﻣـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺪ
 
mim
m
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för tidvatten består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﺪّ och uttalas madd.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver