Arabiska för nå, sprida

imtadda
ﺍِﻣﺘَﺪَّ
nå, sprida – dåtid han
yamtaddu
ﻳَﻤﺘَﺪُّ
nå, sprida – nutid han

Det arabiska verbet för att nå, sprida skrivs ﺍِﻣﺘَﺪَّ och uttalas imtadda i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻤﺘَﺪُّ och uttalas yamtaddu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet nå, sprida består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, dal som skrivs och uttalas d och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med nå, sprida

Alla bokstäver i nå, sprida

ﺍِﻣﺘَﺪَّ
ﻣـ
ـﺘـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﺘـ
ـﺪ
 
ـﺎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺪ
 
alef
mim
m
ta
t
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för nå, sprida består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﻣﺘَﺪَّ och uttalas imtadda.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av nå, sprida

dåtid
nutid
han
imtadda
ﺍِﻣﺘَﺪَّ
han - dåtid
yamtaddu
ﻳَﻤﺘَﺪُّ
han - nutid
hon
imtaddat
ﺍِﻣﺘَﺪَّﺕ
hon - dåtid
tamtaddu
ﺗَﻤﺘَﺪُّ
hon - nutid
jag
imtaddtu
ﺍِﻣﺘَﺪّﺕُ
jag - dåtid
'amtaddu
ﺃَﻣﺘَﺪُّ
jag - nutid