Arabiska för passering, utgång

fawaat
ﻓَﻮَﺍﺕ
passering, utgång – maskulinum singular

Det arabiska ordet för passering, utgång uttalas fawaat och skrivs ﻓَﻮَﺍﺕ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet passering, utgång består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, waw som skrivs och uttalas w och ta som skrivs och uttalas t. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med passering, utgång

Alla bokstäver i passering, utgång

ﻓَﻮَﺍﺕ
ﻓـ
ـﻮ
 
ﻓـ
ـﻮ
 
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﻮ
ـﺎ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
 
fa
f
waw
w
alef
ta
t
 
 
Det arabiska ordet för passering, utgång består av: Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven ta som skrivs ﺕ och uttalas t och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻓَﻮَﺍﺕ och uttalas fawaat.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för passering, utgång

fa3aal blir fawaat

Vi har sett att det arabiska ordet för passering, utgång skrivs ﻓَﻮَﺍﺕ och uttalas fawaat. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3aal och ordets rotbokstäver är f, w och t, blir ordet fawaat.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som passering, utgång