Arabiska för passera

faata
ﻓَﺎﺕَ
passera – dåtid han
yafuutu
ﻳَﻔُﻮﺕُ
passera – nutid han

Det arabiska verbet för att passera skrivs ﻓَﺎﺕَ och uttalas faata i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻔُﻮﺕُ och uttalas yafuutu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet passera

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet passera består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, waw som skrivs och uttalas w och ta som skrivs och uttalas t. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med passera

Alla bokstäver i passera

ﻓَﺎﺕَ
ﻓـ
ـﺎ
 
ﻓـ
ـﺎ
 
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺎ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
 
fa
f
alef
ta
t
 
 
Det arabiska ordet för passera består av: Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ta som skrivs ﺕ och uttalas t och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻓَﺎﺕَ och uttalas faata.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av passera

dåtid
nutid
han
faata
ﻓَﺎﺕَ
han - dåtid
yafuutu
ﻳَﻔُﻮﺕُ
han - nutid
hon
faatat
ﻓَﺎﺗَﺖ
hon - dåtid
tafuutu
ﺗَﻔُﻮﺕُ
hon - nutid
jag
futtu
ﻓُﺖُّ
jag - dåtid
'afuutu
ﺃَﻓُﻮﺕُ
jag - nutid