Arabiska för bli askgrå

irbadda
ﺍِﺭﺑَﺪَّ
bli askgrå – dåtid han
yarbaddu
ﻳَﺮﺑَﺪُّ
bli askgrå – nutid han

Det arabiska verbet för att bli askgrå skrivs ﺍِﺭﺑَﺪَّ och uttalas irbadda i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺮﺑَﺪُّ och uttalas yarbaddu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bli askgrå består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs ﺭ och uttalas r, beh som skrivs ﺏ och uttalas b och dal som skrivs ﺩ och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bli askgrå

Alla bokstäver i bli askgrå

ﺍِﺭﺑَﺪَّ
ﺑـ
ـﺪ
 
ﺑـ
ـﺪ
 
ـﺎ
ـﺮ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺪ
 
alef
ra
r
beh
b
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för bli askgrå består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﺭﺑَﺪَّ och uttalas irbadda.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bli askgrå

if3alla blir irbadda

Vi har sett att det arabiska ordet för bli askgrå skrivs ﺍِﺭﺑَﺪَّ och uttalas irbadda. Ordet följer mönstret verb form 9. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen if3alla där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är if3alla och ordets rotbokstäver är r, b och d, blir ordet irbadda.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bli askgrå

Böjningsformer av bli askgrå

dåtid
nutid
han
irbadda
ﺍِﺭﺑَﺪَّ
han - dåtid
yarbaddu
ﻳَﺮﺑَﺪُّ
han - nutid
hon
irbaddat
ﺍِﺭﺑَﺪَّﺕ
hon - dåtid
tarbaddu
ﺗَﺮﺑَﺪُّ
hon - nutid
jag
irbaddtu
ﺍِﺭﺑَﺪّﺕُ
jag - dåtid
'arbaddu
ﺃَﺭﺑَﺪُّ
jag - nutid