Arabiska för horn

zamr
ﺯَﻣﺮ
horn – maskulinum singular

Det arabiska ordet för horn uttalas zamr och skrivs ﺯَﻣﺮ.

Kategori: musik
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet horn består av de arabiska bokstäverna zayn som skrivs och uttalas z, mim som skrivs och uttalas m och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med horn

Alla bokstäver i horn

ﺯَﻣﺮ
ﻣـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﺮ
 
ـﺰ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
 
zayn
z
mim
m
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för horn består av: Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺯَﻣﺮ och uttalas zamr.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för horn

fa3l blir zamr

Vi har sett att det arabiska ordet för horn skrivs ﺯَﻣﺮ och uttalas zamr. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är z, m och r, blir ordet zamr.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som horn