Arabiska för blåsa, spela

zammara
ﺯَﻣَّﺮَ
blåsa, spela – dåtid han
yuzammiru
ﻳُﺰَﻣِّﺮُ
blåsa, spela – nutid han

Det arabiska verbet för att blåsa, spela skrivs ﺯَﻣَّﺮَ och uttalas zammara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺰَﻣِّﺮُ och uttalas yuzammiru. Se fler böjningar

Kategori: musik
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet blåsa, spela består av de arabiska bokstäverna zayn som skrivs och uttalas z, mim som skrivs och uttalas m och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med blåsa, spela

Alla bokstäver i blåsa, spela

ﺯَﻣَّﺮَ
ﻣـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﺮ
 
ـﺰ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
 
zayn
z
mim
m
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för blåsa, spela består av: Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺯَﻣَّﺮَ och uttalas zammara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för blåsa, spela

fa33ala blir zammara

Vi har sett att det arabiska ordet för blåsa, spela skrivs ﺯَﻣَّﺮَ och uttalas zammara. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är z, m och r, blir ordet zammara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som blåsa, spela

Böjningsformer av blåsa, spela

dåtid
nutid
han
zammara
ﺯَﻣَّﺮَ
han - dåtid
yuzammiru
ﻳُﺰَﻣِّﺮُ
han - nutid
hon
zammarat
ﺯَﻣَّﺮَﺕ
hon - dåtid
tuzammiru
ﺗُﺰَﻣِّﺮُ
hon - nutid
jag
zammartu
ﺯَﻣَّﺮﺕُ
jag - dåtid
'uzammiru
ﺃُﺯَﻣِّﺮُ
jag - nutid