Arabiska för blixtrande, lysande

barraaq
ﺑَﺮَّﺍﻕ
blixtrande, lysande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för blixtrande, lysande uttalas barraaq och skrivs ﺑَﺮَّﺍﻕ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: yrken
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet blixtrande, lysande består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs ﺏ och uttalas b, ra som skrivs ﺭ och uttalas r och qaf som skrivs ﻕ och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med blixtrande, lysande

Alla bokstäver i blixtrande, lysande

ﺑَﺮَّﺍﻕ
ﺑـ
ـﺮ
 
ﺑـ
ـﺮ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺮ
ـﺎ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
beh
b
ra
r
alef
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för blixtrande, lysande består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺑَﺮَّﺍﻕ och uttalas barraaq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för blixtrande, lysande

fa33aal blir barraaq

Vi har sett att det arabiska ordet för blixtrande, lysande skrivs ﺑَﺮَّﺍﻕ och uttalas barraaq. Ordet följer mönstret yrken. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33aal och ordets rotbokstäver är b, r och q, blir ordet barraaq.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som blixtrande, lysande