Arabiska för antända

waqqada
ﻭَﻗَّﺪَ
antända – dåtid han
yuwaqqidu
ﻳُﻮَﻗِّﺪُ
antända – nutid han

Det arabiska verbet för att antända skrivs ﻭَﻗَّﺪَ och uttalas waqqada i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻮَﻗِّﺪُ och uttalas yuwaqqidu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet antända består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs ﻭ och uttalas w, qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och dal som skrivs ﺩ och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med antända

Alla bokstäver i antända

ﻭَﻗَّﺪَ
ﻗـ
ـﺪ
 
ﻗـ
ـﺪ
 
ـﻮ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺪ
 
waw
w
qaf
q
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för antända består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻭَﻗَّﺪَ och uttalas waqqada.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för antända

fa33ala blir waqqada

Vi har sett att det arabiska ordet för antända skrivs ﻭَﻗَّﺪَ och uttalas waqqada. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är w, q och d, blir ordet waqqada.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som antända

Böjningsformer av antända

dåtid
nutid
han
waqqada
ﻭَﻗَّﺪَ
han - dåtid
yuwaqqidu
ﻳُﻮَﻗِّﺪُ
han - nutid
hon
waqqadat
ﻭَﻗَّﺪَﺕ
hon - dåtid
tuwaqqidu
ﺗُﻮَﻗِّﺪُ
hon - nutid
jag
waqqadtu
ﻭَﻗَّﺪﺕُ
jag - dåtid
'uwaqqidu
ﺃُﻭَﻗِّﺪُ
jag - nutid