Arabiska för brinna, tända

waqada
ﻭَﻗَﺪَ
brinna, tända – dåtid han
yaqidu
ﻳَﻘِﺪُ
brinna, tända – nutid han

Det arabiska verbet för att brinna, tända skrivs ﻭَﻗَﺪَ och uttalas waqada i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻘِﺪُ och uttalas yaqidu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet brinna, tända består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs ﻭ och uttalas w, qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och dal som skrivs ﺩ och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med brinna, tända

Alla bokstäver i brinna, tända

ﻭَﻗَﺪَ
ﻗـ
ـﺪ
 
ﻗـ
ـﺪ
 
ـﻮ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺪ
 
waw
w
qaf
q
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för brinna, tända består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻭَﻗَﺪَ och uttalas waqada.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för brinna, tända

fa3ala blir waqada

Vi har sett att det arabiska ordet för brinna, tända skrivs ﻭَﻗَﺪَ och uttalas waqada. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är w, q och d, blir ordet waqada.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som brinna, tända

Böjningsformer av brinna, tända

dåtid
nutid
han
waqada
ﻭَﻗَﺪَ
han - dåtid
yaqidu
ﻳَﻘِﺪُ
han - nutid
hon
waqadat
ﻭَﻗَﺪَﺕ
hon - dåtid
taqidu
ﺗَﻘِﺪُ
hon - nutid
jag
waqadtu
ﻭَﻗَﺪﺕُ
jag - dåtid
'aqidu
ﺃَﻗِﺪُ
jag - nutid