Arabiska för berså

3ariish
ﻋَﺮِﻳﺶ
berså – maskulinum singular

Det arabiska ordet för berså uttalas 3ariish och skrivs ﻋَﺮِﻳﺶ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet berså består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, ra som skrivs och uttalas r och shin som skrivs och uttalas sh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med berså

Alla bokstäver i berså

ﻋَﺮِﻳﺶ
ﻋـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﺶ
 
ﻋـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﺶ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
 
ayn
3
ra
r
ya
y
shin
sh
 
 
Det arabiska ordet för berså består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺶ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﺮِﻳﺶ och uttalas 3ariish.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för berså

fa3iil blir 3ariish

Vi har sett att det arabiska ordet för berså skrivs ﻋَﺮِﻳﺶ och uttalas 3ariish. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är 3, r och sh, blir ordet 3ariish.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som berså