Arabiska för tron

3arsh
ﻋَﺮﺵ
tron – maskulinum singular

Det arabiska ordet för tron uttalas 3arsh och skrivs ﻋَﺮﺵ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns tron i:

3uruush
ﻋُﺮُﻭﺵ
tron – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tron består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, ra som skrivs och uttalas r och shin som skrivs och uttalas sh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tron

Alla bokstäver i tron

ﻋَﺮﺵ
ﻋـ
ـﺮ
 
ﻋـ
ـﺮ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺮ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
 
ayn
3
ra
r
shin
sh
 
 
Det arabiska ordet för tron består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven shin som skrivs ﺵ och uttalas sh och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﺮﺵ och uttalas 3arsh.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för tron

fa3l blir 3arsh

Vi har sett att det arabiska ordet för tron skrivs ﻋَﺮﺵ och uttalas 3arsh. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är 3, r och sh, blir ordet 3arsh.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som tron