Arabiska för tjänare

khaadim
ﺧَﺎﺩِﻡ
tjänare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för tjänare uttalas khaadim och skrivs ﺧَﺎﺩِﻡ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns tjänare i:

khaadima
ﺧَﺎﺩِﻣَﺔ
tjänare – femininum singular
khaadimaat
ﺧَﺎﺩِﻣَﺎﺕ
tjänare – femininum plural
khuddaam
ﺧُﺪَّﺍﻡ
tjänare – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tjänare består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs ﺥ och uttalas kh, dal som skrivs ﺩ och uttalas d och mim som skrivs ﻡ och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tjänare

Alla bokstäver i tjänare

ﺧَﺎﺩِﻡ
ﺧـ
ـﺎ
 
ﺧـ
ـﺎ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ـﺎ
ـﺪ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
kha
kh
alef
dal
d
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för tjänare består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺧَﺎﺩِﻡ och uttalas khaadim.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver