Arabiska för strida

taSaara3a
ﺗَﺼَﺎﺭَﻉَ
strida – dåtid han
yataSaara3u
ﻳَﺘَﺼَﺎﺭَﻉُ
strida – nutid han

Det arabiska verbet för att strida skrivs ﺗَﺼَﺎﺭَﻉَ och uttalas taSaara3a i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﺼَﺎﺭَﻉُ och uttalas yataSaara3u. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet strida består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, ra som skrivs och uttalas r och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med strida

Alla bokstäver i strida

ﺗَﺼَﺎﺭَﻉَ
ﺗـ
ـﺼـ
ـﺎ
 
ﺗـ
ـﺼـ
ـﺎ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺎ
ـﺮ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
ta
t
Sad
S
alef
ra
r
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för strida består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﺼَﺎﺭَﻉَ och uttalas taSaara3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för strida

tafaa3ala blir taSaara3a

Vi har sett att det arabiska ordet för strida skrivs ﺗَﺼَﺎﺭَﻉَ och uttalas taSaara3a. Ordet följer mönstret verb form 6. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafaa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafaa3ala och ordets rotbokstäver är S, r och 3, blir ordet taSaara3a.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som strida

Böjningsformer av strida

dåtid
nutid
han
taSaara3a
ﺗَﺼَﺎﺭَﻉَ
han - dåtid
yataSaara3u
ﻳَﺘَﺼَﺎﺭَﻉُ
han - nutid
hon
taSaara3at
ﺗَﺼَﺎﺭَﻋَﺖ
hon - dåtid
tataSaara3u
ﺗَﺘَﺼَﺎﺭَﻉُ
hon - nutid
jag
taSaara3tu
ﺗَﺼَﺎﺭَﻋﺖُ
jag - dåtid
'ataSaara3u
ﺃَﺗَﺼَﺎﺭَﻉُ
jag - nutid