Arabiska för kamp, konflikt, slagsmål

Siraa3
ﺻِﺮَﺍﻉ
kamp, konflikt, slagsmål – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kamp, konflikt, slagsmål uttalas Siraa3 och skrivs ﺻِﺮَﺍﻉ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet kamp, konflikt, slagsmål

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kamp, konflikt, slagsmål består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, ra som skrivs och uttalas r och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kamp, konflikt, slagsmål

Alla bokstäver i kamp, konflikt, slagsmål

ﺻِﺮَﺍﻉ
ﺻـ
ـﺮ
 
ﺻـ
ـﺮ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺮ
ـﺎ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
Sad
S
ra
r
alef
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för kamp, konflikt, slagsmål består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺻِﺮَﺍﻉ och uttalas Siraa3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kamp, konflikt, slagsmål

fi3aal blir Siraa3

Vi har sett att det arabiska ordet för kamp, konflikt, slagsmål skrivs ﺻِﺮَﺍﻉ och uttalas Siraa3. Ordet följer mönstret verbalnomen form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3aal och ordets rotbokstäver är S, r och 3, blir ordet Siraa3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kamp, konflikt, slagsmål