Arabiska för brottning

muSaara3a
ﻣُﺼَﺎﺭَﻋَﺔ
brottning – femininum singular

Det arabiska ordet för brottning uttalas muSaara3a och skrivs ﻣُﺼَﺎﺭَﻋَﺔ.

Kategori: sport
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet brottning består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, ra som skrivs och uttalas r och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med brottning

Alla bokstäver i brottning

ﻣُﺼَﺎﺭَﻋَﺔ
ﻣـ
ـﺼـ
ـﺎ
ﻋـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﺼـ
ـﺎ
ﻋـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺎ
ـﺮ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺔ
 
mim
m
Sad
S
alef
ra
r
ayn
3
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för brottning består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣُﺼَﺎﺭَﻋَﺔ och uttalas muSaara3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för brottning

mufaa3ala blir muSaara3a

Vi har sett att det arabiska ordet för brottning skrivs ﻣُﺼَﺎﺭَﻋَﺔ och uttalas muSaara3a. Ordet följer mönstret verbalnomen form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufaa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufaa3ala och ordets rotbokstäver är S, r och 3, blir ordet muSaara3a.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som brottning