Arabiska för taggig

shawkiyy
ﺷَﻮﻛِﻲّ
taggig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för taggig uttalas shawkiyy och skrivs ﺷَﻮﻛِﻲّ.

Förutom grundformen finns taggig i:

shawkiyya
ﺷَﻮﻛِﻴَّﺔ
taggig – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet taggig

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet taggig består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs ﺵ och uttalas sh, waw som skrivs ﻭ och uttalas w och kaf som skrivs ﻙ och uttalas k. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med taggig

Alla bokstäver i taggig

ﺷَﻮﻛِﻲّ
ﺷـ
ـﻮ
ﻛـ
ـﻲ
 
ﺷـ
ـﻮ
ﻛـ
ـﻲ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﻮ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
shin
sh
waw
w
kaf
k
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för taggig består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﺷَﻮﻛِﻲّ och uttalas shawkiyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver