Arabiska för gaffel

shawka
ﺷَﻮﻛَﺔ
gaffel – femininum singular

Det arabiska ordet för gaffel uttalas shawka och skrivs ﺷَﻮﻛَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns gaffel i:

shuwak
ﺷُﻮَﻙ
gaffel – femininum plural
Kategori: matservering
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet gaffel

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet gaffel består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, waw som skrivs och uttalas w och kaf som skrivs och uttalas k. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med gaffel

Alla bokstäver i gaffel

ﺷَﻮﻛَﺔ
ﺷـ
ـﻮ
ﻛـ
ـﺔ
 
ﺷـ
ـﻮ
ﻛـ
ـﺔ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﻮ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ـﺔ
 
shin
sh
waw
w
kaf
k
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för gaffel består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺷَﻮﻛَﺔ och uttalas shawka.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver