Arabiska för falsk

zayf
ﺯَﻳﻒ
falsk – maskulinum singular

Det arabiska ordet för falsk uttalas zayf och skrivs ﺯَﻳﻒ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet falsk består av de arabiska bokstäverna zayn som skrivs ﺯ och uttalas z, ya som skrivs ﻱ och uttalas y och fa som skrivs ﻑ och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med falsk

Alla bokstäver i falsk

ﺯَﻳﻒ
ﻳـ
ـﻒ
 
ﻳـ
ـﻒ
 
ـﺰ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
zayn
z
ya
y
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för falsk består av: Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺯَﻳﻒ och uttalas zayf.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för falsk

fa3l blir zayf

Vi har sett att det arabiska ordet för falsk skrivs ﺯَﻳﻒ och uttalas zayf. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är z, y och f, blir ordet zayf.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som falsk