Arabiska för förfalskad

muzayyaf
ﻣُﺰَﻳَّﻒ
förfalskad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för förfalskad uttalas muzayyaf och skrivs ﻣُﺰَﻳَّﻒ.

Förutom grundformen finns förfalskad i:

muzayyafa
ﻣُﺰَﻳَّﻔَﺔ
förfalskad – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Så används ordet förfalskad

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förfalskad består av de arabiska bokstäverna zayn som skrivs och uttalas z, ya som skrivs och uttalas y och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förfalskad

Alla bokstäver i förfalskad

ﻣُﺰَﻳَّﻒ
ﻣـ
ـﺰ
ﻳـ
ـﻒ
 
ﻣـ
ـﺰ
ﻳـ
ـﻒ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺰ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
mim
m
zayn
z
ya
y
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för förfalskad består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺰَﻳَّﻒ och uttalas muzayyaf.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för förfalskad

mufa33al blir muzayyaf

Vi har sett att det arabiska ordet för förfalskad skrivs ﻣُﺰَﻳَّﻒ och uttalas muzayyaf. Ordet följer mönstret passivt particip form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufa33al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufa33al och ordets rotbokstäver är z, y och f, blir ordet muzayyaf.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som förfalskad