Arabiska för värva

Tawwa3a
ﻃَﻮَّﻉَ
värva – dåtid han
yuTawwi3u
ﻳُﻄَﻮِّﻉُ
värva – nutid han

Det arabiska verbet för att värva skrivs ﻃَﻮَّﻉَ och uttalas Tawwa3a i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻄَﻮِّﻉُ och uttalas yuTawwi3u. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet värva består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, waw som skrivs och uttalas w och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med värva

Alla bokstäver i värva

ﻃَﻮَّﻉَ
ﻃـ
ـﻮ
 
ﻃـ
ـﻮ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﻮ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
Ta
T
waw
w
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för värva består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻃَﻮَّﻉَ och uttalas Tawwa3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för värva

fa33ala blir Tawwa3a

Vi har sett att det arabiska ordet för värva skrivs ﻃَﻮَّﻉَ och uttalas Tawwa3a. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är T, w och 3, blir ordet Tawwa3a.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som värva

Böjningsformer av värva

dåtid
nutid
han
Tawwa3a
ﻃَﻮَّﻉَ
han - dåtid
yuTawwi3u
ﻳُﻄَﻮِّﻉُ
han - nutid
hon
Tawwa3at
ﻃَﻮَّﻋَﺖ
hon - dåtid
tuTawwi3u
ﺗُﻄَﻮِّﻉُ
hon - nutid
jag
Tawwa3tu
ﻃَﻮَّﻋﺖُ
jag - dåtid
'uTawwi3u
ﺃُﻃَﻮِّﻉُ
jag - nutid