Arabiska för eftergiven

Taa'i3
ﻃَﺎﺋِﻊ
eftergiven – maskulinum singular

Det arabiska ordet för eftergiven uttalas Taa'i3 och skrivs ﻃَﺎﺋِﻊ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet eftergiven består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, waw som skrivs och uttalas w och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med eftergiven

Alla bokstäver i eftergiven

ﻃَﺎﺋِﻊ
ﻃـ
ـﺎ
ﺋـ
ـﻊ
 
ﻃـ
ـﺎ
ﺋـ
ـﻊ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﺎ
ﺋـ
ـﺌـ
ـﺊ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
Ta
T
alef
'
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för eftergiven består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven som skrivs ﺉ (här som ﺋـ ) och uttalas '. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻃَﺎﺋِﻊ och uttalas Taa'i3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver