Arabiska för oförmåga

3ajz
ﻋَﺠﺰ
oförmåga – maskulinum singular

Det arabiska ordet för oförmåga uttalas 3ajz och skrivs ﻋَﺠﺰ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet oförmåga består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, jim som skrivs och uttalas j och zayn som skrivs och uttalas z. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med oförmåga

Alla bokstäver i oförmåga

ﻋَﺠﺰ
ﻋـ
ـﺠـ
ـﺰ
 
ﻋـ
ـﺠـ
ـﺰ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺰ
 
ayn
3
jim
j
zayn
z
 
 
Det arabiska ordet för oförmåga består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﺠﺰ och uttalas 3ajz.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för oförmåga

fa3l blir 3ajz

Vi har sett att det arabiska ordet för oförmåga skrivs ﻋَﺠﺰ och uttalas 3ajz. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är 3, j och z, blir ordet 3ajz.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som oförmåga