Arabiska för gammal

3ajuuz
ﻋَﺠُﻮﺯ
gammal – maskulinum singular

Det arabiska ordet för gammal uttalas 3ajuuz och skrivs ﻋَﺠُﻮﺯ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns gammal i:

3ajuuza
ﻋَﺠُﻮﺯَﺓ
gammal – femininum singular
3ajuuzaat
ﻋَﺠُﻮﺯَﺍﺕ
gammal – femininum plural
3ajaa'iz
ﻋَﺠَﺎﺋِﺰ
gammal – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet gammal består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, jim som skrivs och uttalas j och zayn som skrivs och uttalas z. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med gammal

Alla bokstäver i gammal

ﻋَﺠُﻮﺯ
ﻋـ
ـﺠـ
ـﻮ
 
ﻋـ
ـﺠـ
ـﻮ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﻮ
ـﺰ
 
ayn
3
jim
j
waw
w
zayn
z
 
 
Det arabiska ordet för gammal består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﺠُﻮﺯ och uttalas 3ajuuz.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för gammal

fa3uul blir 3ajuuz

Vi har sett att det arabiska ordet för gammal skrivs ﻋَﺠُﻮﺯ och uttalas 3ajuuz. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3uul och ordets rotbokstäver är 3, j och z, blir ordet 3ajuuz.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som gammal