Poesi

Ord

Arabiska ord inom kategorin poesi

andra halvraden, bakre del
3ajuz
ﻋَﺠُﺰ
bröst, första halvraden
Sadr
ﺻَﺪﺭ
dikt
qaSiida
ﻗَﺼِﻴﺪَﺓ
en versrad, singular
mufrad
ﻣُﻔﺮَﺩ
faasila (del av versfot), kommatecken
faaSila
ﻓَﺎﺻِﻠَﺔ
flinga, två versrader
nudfa
ﻧُﺪﻓَﺔ
flirtande, ghazal (kärleksdikt)
ghazal
ﻏَﺰَﻝ
hav, versmått
baHr
ﺑَﺤﺮ
invånare, ovokaliserad bokstav, tyst
saakin
ﺳَﺎﻛِﻦ
mutadarik
mutadaarik
ﻣُﺘَﺪَﺍﺭِﻙ
orsak, sabab (del av versfot)
sabab
ﺳَﺒَﺐ
poet
shaa3ir
ﺷَﺎﻋِﺮ
prosodi
3aruuD
ﻋَﺮُﻭﺽ
rörlig, vokaliserad bokstav
mutaHarrik
ﻣُﺘَﺤَﺮِّﻙ
tapp, watad (del av versfot)
watad
ﻭَﺗَﺪ
versrad
bayt
ﺑَﻴﺖ

Relaterat till poesi

Poesi är en del av kategorin kultur

Underkategorier till poesi: versmått