Arabiska för vara svag

3ajaza
ﻋَﺠَﺰَ
vara svag – dåtid han
ya3jazu
ﻳَﻌﺠَﺰُ
vara svag – nutid han

Det arabiska verbet för att vara svag skrivs ﻋَﺠَﺰَ och uttalas 3ajaza i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻌﺠَﺰُ och uttalas ya3jazu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vara svag består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, jim som skrivs och uttalas j och zayn som skrivs och uttalas z. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vara svag

Alla bokstäver i vara svag

ﻋَﺠَﺰَ
ﻋـ
ـﺠـ
ـﺰ
 
ﻋـ
ـﺠـ
ـﺰ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺰ
 
ayn
3
jim
j
zayn
z
 
 
Det arabiska ordet för vara svag består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻋَﺠَﺰَ och uttalas 3ajaza.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för vara svag

fa3ala blir 3ajaza

Vi har sett att det arabiska ordet för vara svag skrivs ﻋَﺠَﺰَ och uttalas 3ajaza. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är 3, j och z, blir ordet 3ajaza.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som vara svag

Böjningsformer av vara svag

dåtid
nutid
han
3ajaza
ﻋَﺠَﺰَ
han - dåtid
ya3jazu
ﻳَﻌﺠَﺰُ
han - nutid
hon
3ajazat
ﻋَﺠَﺰَﺕ
hon - dåtid
ta3jazu
ﺗَﻌﺠَﺰُ
hon - nutid
jag
3ajaztu
ﻋَﺠَﺰﺕُ
jag - dåtid
'a3jazu
ﺃَﻋﺠَﺰُ
jag - nutid