Arabiska för besegra

ghalaba
ﻏَﻠَﺐَ
besegra – dåtid han
yaghlibu
ﻳَﻐﻠِﺐُ
besegra – nutid han

Det arabiska verbet för att besegra skrivs ﻏَﻠَﺐَ och uttalas ghalaba i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻐﻠِﺐُ och uttalas yaghlibu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet besegra består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, lam som skrivs och uttalas l och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med besegra

Alla bokstäver i besegra

ﻏَﻠَﺐَ
ﻏـ
ـﻠـ
ـﺐ
 
ﻏـ
ـﻠـ
ـﺐ
 
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
ghayn
gh
lam
l
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för besegra består av: Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻏَﻠَﺐَ och uttalas ghalaba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av besegra

dåtid
nutid
han
ghalaba
ﻏَﻠَﺐَ
han - dåtid
yaghlibu
ﻳَﻐﻠِﺐُ
han - nutid
hon
ghalabat
ﻏَﻠَﺒَﺖ
hon - dåtid
taghlibu
ﺗَﻐﻠِﺐُ
hon - nutid
jag
ghalabtu
ﻏَﻠَﺒﺖُ
jag - dåtid
'aghlibu
ﺃَﻏﻠِﺐُ
jag - nutid