Arabiska för mestadels, övervägande

ghaaliban
ﻏَﺎﻟِﺒﺎً
mestadels, övervägande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för mestadels, övervägande uttalas ghaaliban och skrivs ﻏَﺎﻟِﺒﺎً.

Om ljudfilerna
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet mestadels, övervägande består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, lam som skrivs och uttalas l och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med mestadels, övervägande

Alla bokstäver i mestadels, övervägande

ﻏَﺎﻟِﺒﺎً
ﻏـ
ـﺎ
ﻟـ
ـﺒـ
ـﺎ
 
ﻏـ
ـﺎ
ﻟـ
ـﺒـ
ـﺎ
 
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ـﺎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺎ
 
ghayn
gh
alef
lam
l
beh
b
alef
 
 
Det arabiska ordet för mestadels, övervägande består av: Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Tecknet an. Ordet skrivs därför ﻏَﺎﻟِﺒﺎً och uttalas ghaaliban.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver