Arabiska för övervinna

taghallaba
ﺗَﻐَﻠَّﺐَ
övervinna – dåtid han
yataghallabu
ﻳَﺘَﻐَﻠَّﺐُ
övervinna – nutid han

Det arabiska verbet för att övervinna skrivs ﺗَﻐَﻠَّﺐَ och uttalas taghallaba i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﻐَﻠَّﺐُ och uttalas yataghallabu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet övervinna består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, lam som skrivs och uttalas l och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med övervinna

Alla bokstäver i övervinna

ﺗَﻐَﻠَّﺐَ
ﺗـ
ـﻐـ
ـﻠـ
ـﺐ
 
ﺗـ
ـﻐـ
ـﻠـ
ـﺐ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
ta
t
ghayn
gh
lam
l
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för övervinna består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ـﻐـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﻐَﻠَّﺐَ och uttalas taghallaba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av övervinna

dåtid
nutid
han
taghallaba
ﺗَﻐَﻠَّﺐَ
han - dåtid
yataghallabu
ﻳَﺘَﻐَﻠَّﺐُ
han - nutid
hon
taghallabat
ﺗَﻐَﻠَّﺒَﺖ
hon - dåtid
tataghallabu
ﺗَﺘَﻐَﻠَّﺐُ
hon - nutid
jag
taghallabtu
ﺗَﻐَﻠَّﺒﺖُ
jag - dåtid
'ataghallabu
ﺃَﺗَﻐَﻠَّﺐُ
jag - nutid