Arabiska för seger

ghalaba
ﻏَﻠَﺒَﺔ
seger – femininum singular

Det arabiska ordet för seger uttalas ghalaba och skrivs ﻏَﻠَﺒَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns seger i:

ghalabaat
ﻏَﻠَﺒَﺎﺕ
seger – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet seger består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, lam som skrivs och uttalas l och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med seger

Alla bokstäver i seger

ﻏَﻠَﺒَﺔ
ﻏـ
ـﻠـ
ـﺒـ
ـﺔ
 
ﻏـ
ـﻠـ
ـﺒـ
ـﺔ
 
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺔ
 
ghayn
gh
lam
l
beh
b
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för seger består av: Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻏَﻠَﺒَﺔ och uttalas ghalaba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver