Arabiska för övervinna

ghaalaba
ﻏَﺎﻟَﺐَ
övervinna – dåtid han
yughaalibu
ﻳُﻐَﺎﻟِﺐُ
övervinna – nutid han

Det arabiska verbet för att övervinna skrivs ﻏَﺎﻟَﺐَ och uttalas ghaalaba i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻐَﺎﻟِﺐُ och uttalas yughaalibu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet övervinna består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, lam som skrivs och uttalas l och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med övervinna

Alla bokstäver i övervinna

ﻏَﺎﻟَﺐَ
ﻏـ
ـﺎ
ﻟـ
ـﺐ
 
ﻏـ
ـﺎ
ﻟـ
ـﺐ
 
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ـﺎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
ghayn
gh
alef
lam
l
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för övervinna består av: Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻏَﺎﻟَﺐَ och uttalas ghaalaba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av övervinna

dåtid
nutid
han
ghaalaba
ﻏَﺎﻟَﺐَ
han - dåtid
yughaalibu
ﻳُﻐَﺎﻟِﺐُ
han - nutid
hon
ghaalabat
ﻏَﺎﻟَﺒَﺖ
hon - dåtid
tughaalibu
ﺗُﻐَﺎﻟِﺐُ
hon - nutid
jag
ghaalabtu
ﻏَﺎﻟَﺒﺖُ
jag - dåtid
'ughaalibu
ﺃُﻏَﺎﻟِﺐُ
jag - nutid