Arabiska för besegrad

maghluub
ﻣَﻐﻠُﻮﺏ
besegrad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för besegrad uttalas maghluub och skrivs ﻣَﻐﻠُﻮﺏ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Så används ordet besegrad

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet besegrad består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, lam som skrivs och uttalas l och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med besegrad

Alla bokstäver i besegrad

ﻣَﻐﻠُﻮﺏ
ﻣـ
ـﻐـ
ـﻠـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻐـ
ـﻠـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﻮ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
mim
m
ghayn
gh
lam
l
waw
w
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för besegrad består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ـﻐـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﻐﻠُﻮﺏ och uttalas maghluub.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver