Arabiska för form

shakl
ﺷَﻜﻞ
form – maskulinum singular

Det arabiska ordet för form uttalas shakl och skrivs ﺷَﻜﻞ.

Förutom grundformen finns form i:

'ashkaal
ﺃَﺷﻜَﺎﻝ
form – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet form

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet form består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs ﺵ och uttalas sh, kaf som skrivs ﻙ och uttalas k och lam som skrivs ﻝ och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med form

Alla bokstäver i form

ﺷَﻜﻞ
ﺷـ
ـﻜـ
ـﻞ
 
ﺷـ
ـﻜـ
ـﻞ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
shin
sh
kaf
k
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för form består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺷَﻜﻞ och uttalas shakl.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver