Arabiska för självisk

'anaaniyy
ﺃَﻧَﺎﻧِﻲّ
självisk – maskulinum singular

Det arabiska ordet för självisk uttalas 'anaaniyy och skrivs ﺃَﻧَﺎﻧِﻲّ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns självisk i:

'anaaniyya
ﺃَﻧَﺎﻧِﻴَّﺔ
självisk – femininum singular
'anaaniyyaat
ﺃَﻧَﺎﻧِﻴَّﺎﺕ
självisk – femininum plural
'anaaniyyuuna
ﺃَﻧَﺎﻧِﻴُّﻮﻥَ
självisk – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv.

Så används ordet självisk

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet självisk består av de arabiska bokstäverna alef som skrivs och uttalas , nun som skrivs och uttalas n och ya som skrivs och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med självisk

Alla bokstäver i självisk

ﺃَﻧَﺎﻧِﻲّ
ﻧـ
ـﺎ
ﻧـ
ـﻲ
 
ﻧـ
ـﺎ
ﻧـ
ـﻲ
 
ـﺄ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
alif hamza
'
nun
n
alef
nun
n
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för självisk består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﺃَﻧَﺎﻧِﻲّ och uttalas 'anaaniyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver