Arabiska för du

'anta
ﺃَﻧﺖَ
du – maskulinum singular

Det arabiska ordet för du uttalas 'anta och skrivs ﺃَﻧﺖَ.

Om ljudfilerna
Ordklass: pronomen.

Så används ordet du

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet du består av de arabiska bokstäverna alef som skrivs och uttalas , nun som skrivs och uttalas n och ya som skrivs och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med du

Alla bokstäver i du

ﺃَﻧﺖَ
ﻧـ
ـﺖ
 
ﻧـ
ـﺖ
 
ـﺄ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
 
alif hamza
'
nun
n
ta
t
 
 
Det arabiska ordet för du består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺖ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺃَﻧﺖَ och uttalas 'anta.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver