Arabiska för kram

3inaaq
ﻋِﻨَﺎﻕ
kram – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kram uttalas 3inaaq och skrivs ﻋِﻨَﺎﻕ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kram består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, nun som skrivs och uttalas n och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kram

Alla bokstäver i kram

ﻋِﻨَﺎﻕ
ﻋـ
ـﻨـ
ـﺎ
 
ﻋـ
ـﻨـ
ـﺎ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺎ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
ayn
3
nun
n
alef
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för kram består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋِﻨَﺎﻕ och uttalas 3inaaq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kram

fi3aal blir 3inaaq

Vi har sett att det arabiska ordet för kram skrivs ﻋِﻨَﺎﻕ och uttalas 3inaaq. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3aal och ordets rotbokstäver är 3, n och q, blir ordet 3inaaq.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kram