Arabiska för överträffa

tafawwaqa
ﺗَﻔَﻮَّﻕَ
överträffa – dåtid han
yatafawwaqu
ﻳَﺘَﻔَﻮَّﻕُ
överträffa – nutid han

Det arabiska verbet för att överträffa skrivs ﺗَﻔَﻮَّﻕَ och uttalas tafawwaqa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﻔَﻮَّﻕُ och uttalas yatafawwaqu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet överträffa

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet överträffa består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, waw som skrivs och uttalas w och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med överträffa

Alla bokstäver i överträffa

ﺗَﻔَﻮَّﻕَ
ﺗـ
ـﻔـ
ـﻮ
 
ﺗـ
ـﻔـ
ـﻮ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﻮ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
ta
t
fa
f
waw
w
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för överträffa består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﻔَﻮَّﻕَ och uttalas tafawwaqa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för överträffa

tafa33ala blir tafawwaqa

Vi har sett att det arabiska ordet för överträffa skrivs ﺗَﻔَﻮَّﻕَ och uttalas tafawwaqa. Ordet följer mönstret verb form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ala och ordets rotbokstäver är f, w och q, blir ordet tafawwaqa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som överträffa

Böjningsformer av överträffa

dåtid
nutid
han
tafawwaqa
ﺗَﻔَﻮَّﻕَ
han - dåtid
yatafawwaqu
ﻳَﺘَﻔَﻮَّﻕُ
han - nutid
hon
tafawwaqat
ﺗَﻔَﻮَّﻗَﺖ
hon - dåtid
tatafawwaqu
ﺗَﺘَﻔَﻮَّﻕُ
hon - nutid
jag
tafawwaqtu
ﺗَﻔَﻮَّﻗﺖُ
jag - dåtid
'atafawwaqu
ﺃَﺗَﻔَﻮَّﻕُ
jag - nutid