Arabiska för enastående

faa'iq
ﻓَﺎﺋِﻖ
enastående – maskulinum singular

Det arabiska ordet för enastående uttalas faa'iq och skrivs ﻓَﺎﺋِﻖ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns enastående i:

faa'iqa
ﻓَﺎﺋِﻘَﺔ
enastående – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet enastående består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, waw som skrivs och uttalas w och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med enastående

Alla bokstäver i enastående

ﻓَﺎﺋِﻖ
ﻓـ
ـﺎ
ﺋـ
ـﻖ
 
ﻓـ
ـﺎ
ﺋـ
ـﻖ
 
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺎ
ﺋـ
ـﺌـ
ـﺊ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
fa
f
alef
'
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för enastående består av: Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven som skrivs ﺉ (här som ﺋـ ) och uttalas '. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻓَﺎﺋِﻖ och uttalas faa'iq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver