Arabiska för vakna upp

istafaaqa
ﺍِﺳﺘَﻔَﺎﻕَ
vakna upp – dåtid han
yastafiiqu
ﻳَﺴﺘَﻔِﻴﻖُ
vakna upp – nutid han

Det arabiska verbet för att vakna upp skrivs ﺍِﺳﺘَﻔَﺎﻕَ och uttalas istafaaqa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺴﺘَﻔِﻴﻖُ och uttalas yastafiiqu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vakna upp består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, waw som skrivs och uttalas w och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vakna upp

Alla bokstäver i vakna upp

ﺍِﺳﺘَﻔَﺎﻕَ
ﺳـ
ـﺘـ
ـﻔـ
ـﺎ
 
ﺳـ
ـﺘـ
ـﻔـ
ـﺎ
 
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺎ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
alef
sin
s
ta
t
fa
f
alef
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för vakna upp består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﺳﺘَﻔَﺎﻕَ och uttalas istafaaqa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av vakna upp

dåtid
nutid
han
istafaaqa
ﺍِﺳﺘَﻔَﺎﻕَ
han - dåtid
yastafiiqu
ﻳَﺴﺘَﻔِﻴﻖُ
han - nutid
hon
istafaaqat
ﺍِﺳﺘَﻔَﺎﻗَﺖ
hon - dåtid
tastafiiqu
ﺗَﺴﺘَﻔِﻴﻖُ
hon - nutid
jag
istafaqtu
ﺍِﺳﺘَﻔَﻘﺖُ
jag - dåtid
'astafiiqu
ﺃَﺳﺘَﻔِﻴﻖُ
jag - nutid