Arabiska för ovanför, över

fawqa
ﻓَﻮﻕَ
ovanför, över – maskulinum singular

Det arabiska ordet för ovanför, över uttalas fawqa och skrivs ﻓَﻮﻕَ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adverb.

Så används ordet ovanför, över

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ovanför, över består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, waw som skrivs och uttalas w och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ovanför, över

Alla bokstäver i ovanför, över

ﻓَﻮﻕَ
ﻓـ
ـﻮ
 
ﻓـ
ـﻮ
 
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﻮ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
fa
f
waw
w
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för ovanför, över består av: Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ och uttalas q. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻓَﻮﻕَ och uttalas fawqa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver