Arabiska för last

shaHna
ﺷَﺤﻨَﺔ
last – femininum singular

Det arabiska ordet för last uttalas shaHna och skrivs ﺷَﺤﻨَﺔ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet last

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet last består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, Ha som skrivs och uttalas H och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med last

Alla bokstäver i last

ﺷَﺤﻨَﺔ
ﺷـ
ـﺤـ
ـﻨـ
ـﺔ
 
ﺷـ
ـﺤـ
ـﻨـ
ـﺔ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺔ
 
shin
sh
Ha
H
nun
n
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för last består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺷَﺤﻨَﺔ och uttalas shaHna.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver