Arabiska för hål

thuqb
ﺛُﻘﺐ
hål – maskulinum singular

Det arabiska ordet för hål uttalas thuqb och skrivs ﺛُﻘﺐ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns hål i:

thuquub
ﺛُﻘُﻮﺏ
hål – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet hål

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hål består av de arabiska bokstäverna tha som skrivs och uttalas th, qaf som skrivs och uttalas q och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hål

Alla bokstäver i hål

ﺛُﻘﺐ
ﺛـ
ـﻘـ
ـﺐ
 
ﺛـ
ـﻘـ
ـﺐ
 
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
tha
th
qaf
q
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för hål består av: Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ﺛـ ) och uttalas th och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺛُﻘﺐ och uttalas thuqb.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver