Arabiska för bli

Saara
ﺻَﺎﺭَ
bli – dåtid han
yaSiiru
ﻳَﺼِﻴﺮُ
bli – nutid han

Det arabiska verbet för att bli skrivs ﺻَﺎﺭَ och uttalas Saara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺼِﻴﺮُ och uttalas yaSiiru. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet bli

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bli består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, ya som skrivs och uttalas y och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i bli

ﺻَﺎﺭَ
ﺻـ
ـﺎ
 
ﺻـ
ـﺎ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺎ
ـﺮ
 
Sad
S
alef
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för bli består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺻَﺎﺭَ och uttalas Saara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av bli

dåtid
nutid
han
Saara
ﺻَﺎﺭَ
han - dåtid
yaSiiru
ﻳَﺼِﻴﺮُ
han - nutid
hon
Saarat
ﺻَﺎﺭَﺕ
hon - dåtid
taSiiru
ﺗَﺼِﻴﺮُ
hon - nutid
jag
Sirtu
ﺻِﺮﺕُ
jag - dåtid
'aSiiru
ﺃَﺻِﻴﺮُ
jag - nutid