Arabiska för anklagelse

ittihaam
ﺍِﺗِّﻬَﺎﻡ
anklagelse – maskulinum singular

Det arabiska ordet för anklagelse uttalas ittihaam och skrivs ﺍِﺗِّﻬَﺎﻡ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet anklagelse

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet anklagelse består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, ha som skrivs och uttalas h och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med anklagelse

Alla bokstäver i anklagelse

ﺍِﺗِّﻬَﺎﻡ
ﺗـ
ـﻬـ
ـﺎ
 
ﺗـ
ـﻬـ
ـﺎ
 
ـﺎ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
alef
ta
t
ha
h
alef
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för anklagelse består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven mim som skrivs ﻡ och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﺗِّﻬَﺎﻡ och uttalas ittihaam.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver